header.jpg, 13kB
header.jpg, 13kB
header.jpg, 13kB

O víně

Víno

 

Slovo ředitele

604

Vážení přátelé!
V průběhu roku 2012 se od politiků a následně ve sdělovacích prostředcích objevují informace, které vinaře i vinohradníky příliš netěší. Jsou to informace o chystané spotřební dani. V současné době má spotřební daň u tichého vína, tedy vína bez bublinek, hodnotu nula. U šumivých vín odvádíme z jednoho litru 23,40 Kč. Asi někoho mrzí, že vinařský obor v České republice celkem prosperuje. Zavedením nenulové spotřební daně by na Moravě utrpěl turismus a další rozvoj tohoto oboru, rozvinul by se ještě více černý trh. Navíc je do toho ještě puštěna informace o rozdělení vinařů na „malé“ a „velké“ ve snaze o rozštěpení vinařů.

To, co v republice funguje, je asi potřeba narušit. Je přece logičtější nechat uvažovanou vybranou miliardu vinařům k rozvoji vinařů a vinařství, než tyto peníze s velkými potížemi vybrat a zpětně přerozdělit na dotacích.

Vraťme se k první polovině roku 2012, co se událo ve vinicích a jaký vliv mělo počasí na budoucí úrodu.

Únorové silné a dlouhé mrazy dosahující na jižní Moravě i -19 °C byly na hranici zmrzání dřeva. Proto také zejména na úpatí svahů a v dolinách réva vinná zmrzla. Zmrzala některá očka, ale i staré dřevo. Rašení révy v dubnu začalo již okolo 10. dubna, obvykle to bývá až okolo 20. dubna. Rašení bylo nepravidelné, mladší vinice rašily lépe. Ledové muže v květnu přežila réva vinná dobře, jarní mrazy udeřily až 18. května v noci. Teplota na jižní Moravě během noci prudce klesla až na -3 až -4 °C. To způsobilo, že mladé výhonky révy vinné opět na úpatí svahů a rovinách zmrzly. Místy to bylo tak, že celá vinice v údolí zmrzla, vinice na kopcích a svazích nezmrzla vůbec, nebo jen v pásech po průchodu ledového vzduchu. Po mnoha letech se opět ukázalo, do jakých viničních tratí réva vinná patří a že se nesmí osazovat údolí a spodní části viničních tratí. Staří vinaři to dobře věděli. Znovínu Znojmo zmrzly vinice z necelých 10 %, což není až tak významné.

Ty keře, které nebyly mrazy poškozeny, mají však dobrou násadu 2–3 hroznů na jednom letorostu. Květ révy vinné začal v první polovině června, což je signál pro dobrý ročník po stránce kvality vína.

Začátkem léta přišly včas deště. Extrémní horka koncem června a začátkem července byly pro révu vinnou pozitivní.

Houbové choroby, vzhledem k suchému a teplému počasí, se téměř v první půli roku nevyskytovaly. Často také pofukovaly teplé suché větry, které růstu hub bránily.

Je však příliš brzy na hodnocení, révu čeká ještě druhá polovina roku a může se mnohé stát. V tom je vinohradnictví a následně pak výroba vína zajímavá. Přináší radost i smutek.

Letošní jubilejní rok 20. výročí založení Znovínu přináší dárky v podobě významných ocenění. Ač jsme teprve v polovině, je mimořádně úspěšný. Šampion Grand Prix Vinex, šampion Víno & Delikatesy, šampion červených vín Valtických vinných trhů, šampion Festwine, nejlepší kolekce 10 vín v Národním salonu vín, tři ze sedmi stříbrných medailí pro Českou republiku anglického časopisu Decanter, dále dvě zlaté medaile a stříbro v kanadském v Québeku, jako nejúspěšnější moravská firma a v červnu Velká zlatá, stříbrná a bronzová medaile na světové výstavě v San Franciscu.

V novém Katalogu vín, služeb a informací naleznete spoustu vín z ročníku 2011, které jste měli již možnost při našich akcích ochutnat, ale i nová zajímavá vína. Doufáme, že Vám zpříjemní volný čas a že s nimi prožijete jen ty nejkrásnější chvíle.

Tak příjemné zážitky a na zdraví přátelé!
Ing. Pavel Vajčner